Jobs

Zit zorgen voor mensen in je bloed? Dan is een job bij ons misschien wel iets voor jou!

16 jobs

 • Vacature

  Zorgkundige Ouderenzorg - voltijds/deeltijds

  Huize Nazareth
  Als zorgkundige sta je garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners. Je zorgt voor hun hygiëne, voeding, beweging, rust, comfort,… Je werkt samen voor de paramedische zorgen (temperatuur nemen, wegen, hulp bij het nemen van de medicatie,…). Je geeft de bewoner zoveel mogelijk een thuisgevoel en biedt hem/haar een luisterend oor in moeilijke momenten. Je werkt nauw samen met de verpleegkundigen en andere zorgkundigen.
 • Vacature

  Zorgkundige Ouderenzorg - Deeltijds/voltijds

  Sint-Alexius
  Als zorgkundige sta je garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners. Je zorgt voor hun hygiëne, voeding, beweging, rust, comfort,… Je werkt samen voor de paramedische zorgen (temperatuur nemen, wegen, hulp bij het nemen van de medicatie,…). Je geeft de bewoner zoveel mogelijk een thuisgevoel en biedt hem/haar een luisterend oor in moeilijke momenten. Je werkt nauw samen met de verpleegkundigen en andere zorgkundigen.
 • Vacature

  Zorgkundige Ouderenzorg (M/V)

  Passionisten
  Als zorgkundige sta je garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners. Je zorgt voor hun hygiëne, voeding, beweging, rust, comfort,… Je werkt samen voor de paramedische zorgen (temperatuur nemen, wegen, hulp bij het nemen van de medicatie,…). Je geeft de bewoner zoveel mogelijk een thuisgevoel en biedt hem/haar een luisterend oor in moeilijke momenten. Je werkt nauw samen met de verpleegkundigen en andere zorgkundigen.
 • Vacature

  Verpleegkundige ouderenzorg - voltijds/deeltijds (M/V)

  Sint-Alexius
  Je bent een gemotiveerde verpleegkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan. Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum. Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: klaarzetten van medicatie, inspuitingen, bloednames, wondzorg…
 • Vacature

  Verpleegkundige ouderenzorg - voltijds/deeltijds (M/V)

  Passionisten
  Je bent een gemotiveerde verpleegkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan. Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum. Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: klaarzetten van medicatie, inspuitingen, bloednames, wondzorg…
 • Vacature

  Verpleegkundige ouderenzorg Deeltijds/voltijds

  Huize Nazareth
  Je bent een gemotiveerde verpleegkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan. Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum. Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: klaarzetten van medicatie, inspuitingen, bloednames, wondzorg…
 • Vacature

  Keukenmedewerker (M/V)- voltijds/deeltijds

  Alexianen
  - Je staat in voor de afwas, het portioneren van maaltijden, het onderhoud van de keuken, het transport van maaltijden naar de verschillende woonzorgcentra  en eventueel verkoop in de cafetaria ; - begin en eind uur kan variëren tussen 7.00u en 20.00u; - je kan in de verschillende woonzorgcentra of de kliniek tewerkgesteld worden.
 • Vacature

  Verpleegkundige Nacht voltijds/deeltijds

  Huize Nazareth
  Je bent een gemotiveerde verpleegkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan. Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum. Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: medicatiebeheer, inspuitingen, bloednames, wondzorg en allerlei handelingen in samenwerking met zorgkundigen…
 • Vacature

  Polyvalente medewerkers in de zorg

  Alexianen
  Wij zijn op zoek naar verschillende polyvalente medewerkers:- Verpleegkundige;- zorgkundige;- medewerkers schoonmaak;- medewerkers keuken;- medewerkers logistiek.
 • Vacature

  Adjunct afdelingshoofd Team Verslavingszorg

  PK Alexianen
  Als adjunct-afdelingshoofd ondersteun je de teamcoördinator bij het organiseren en coördineren van de afdeling en vervangt deze wanneer nodig. Samen met de teamcoördinator ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (je maakt uurroosters op, ea.), de zorgorganisatie en de zorgcommunicatie. Je bewaakt mee de kwaliteit van de verpleegkundige zorg van de afdeling.  Je ontvangt hiërarchisch leiding en coaching van de teamcoördinator en je geeft zelf, in overleg met of bij afwezigheid van de teamcoördinator, leiding aan het behandelteam.
 • Vacature

  Projectmedewerker inrichting- en uitrustingsgoederen Technische dienst

  PK Alexianen
  De projectmedewerker inrichting- en uitrustingsgoederen is verantwoordelijk voor het uitwerken en bewaken van de huisstijl binnen Alexianen Zorggroep Tienen. Coördineert de projecten voor alle facetten betreft binnenhuisinrichting en volgt de aankoop van alle hieraan gerelateerde uitrustingsgoederen nauwgezet op. • Je werkt in dialoog met de verschillende departementen aan een huisstijl die in overeenstemming is met de zorgvisie, de toekomstvisie en de wettelijke vereisten op vlak van veiligheid, milieu,… en waakt over een consistente toepassing hiervan;• je vertaalt deze huisstijl in programma’s van eisen wat betreft inrichting en uitrustingsgoederen:• je volgt nieuwe trends op vlak van inrichting (gebruik van lokalen, vergaderzalen, kantoren,…) en op vlak van uitrusting (materialen,…) op en geeft hierover verbetervoorstellen; • je volgt toegekende inrichtingsprojecten nauwgezet op. Doet voorbereidend studiewerk (opmaak plannen, lastenboek en meetstaat) voor deze projecten en werkt in samenspraak met de betrokken diensten de programma’s van eisen uit;• je doet een actieve inbreng vanuit inrichtingsoogpunt in grotere bouw en renovatieprojecten;• je houdt rekening met wettelijke bepalingen, budgettaire beperkingen en technische mogelijkheden;• je volgt verschillende werken, leveringen,… met interne en externe partners op; • je stemt de leveringen en werkzaamheden goed af met de betrokken actoren;• je neemt op aanvraag deel aan overlegmomenten met het projectteam; • je werkt procedures of richtlijnen uit aangaande de huisstijl; • je houdt de plannen van het gebouw en apparaten actueel en informeert de technisch tekenaar over wijzigingen aan de plannen;• je werkt actief mee aan het uitschrijven van technische lastenboeken op vlak van binnen huisinrichting en uitrustingsgoederen conform de wetgeving overheidsopdrachten; • je volgt de wetgeving en evolutie inzake gebouwinrichting, veiligheid, milieu en overheidsopdrachten op en past deze kennis toe in de dagelijkse werking• je volgt de kostenbeheersing van de inrichtingsprojecten en uitrustingsgoederen nauwgezet op. en rapporteert hierover op regelmatige basis aan de dienstverantwoordelijke/diensthoofd van de technische dienst en stelt indien nodig bijsturingen voor• je controleert of inrichtingsaanvragen opgenomen werden in de begrotingen en tracht deze uit te voeren binnen de goedgekeurde budgetten en volgens de geldende aankoopprocedures in de organisatie• je werkt mee aan de opmaak van het jaarlijks voorstel van groot onderhoud, investerings- en exploitatiebegroting voor de technische dienst
 • Vacature

  Projectcoördinator infrastructuur en (nieuw)bouwprojecten

  PK Alexianen
  De projectcoördinator infrastructuur en (nieuw)bouwprojecten coördineert de technische en bouwprojecten binnen de Alexianen Zorggroep en volgt deze projecten nauwgezet op. - Je doet voorbereidend studiewerk (opmaak plannen, lastenboek en meetstaat) voor projecten die in eigen beheer of via een externe aannemer worden uitgevoerd, werkt in samenspraak met de betrokken diensten de programma’s van eisen uit;- Je coördineert en volgt projecten op van bouwkundige aard en werkt actief mee aan de opvolging van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Je houdt hierbij rekening met wettelijke bepalingen, budgettaire beperkingen en technische mogelijkheden;- je doet voorbereidend studiewerk (opmaak plannen, lastenboek en meetstaat) voor projecten die in eigen beheer of via een externe aannemer worden uitgevoerd;- je volgt de verschillende werken met interne en externe partners op;- je zorgt voor een goed beheer van de digitale plannen en van de inventaris en de ruimtes van de verschillende identiteiten binnen de zorggroep Alexianen;- je bent verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van elektrische schema’s, plannen en schema’s HVAC, sanitair,…;- bij het realiseren van projecten, betrek je de nodige diensten vb preventie, technische dienst, schoonmaak, afdelingshoofden, …;- je onderhoudt contacten met de gebruikers en de medewerkers zodat er bij werken gerichte informatie wordt ingewonnen en doorgespeeld.
 • Vacature

  Adjunct Diensthoofd technische dienst

  PK Alexianen
  De adjunct dienstverantwoordelijke technische dienst is verantwoordelijk voor het leiden van de afdeling projecten en voor het proactief en groot onderhoud van de installaties en de gebouwen. • Je leidt de ploeg van polyvalente medewerkers van de afdeling afwerking en projecten; • je controleert de uitgevoerde taken en stuurt indien nodig bij;• je organiseert teamvergaderingen, instrueert en motiveert de medewerkers;• je verdeelt en wijst werk toe onder de medewerkers van zijn afdelingen en over de afdelingen heen. Hiertoe maakt hij goed afspraken met zijn collega die verantwoordelijk is voor het reactief onderhoud;• je bespreekt de werkzaamheden, planning en aanvragen aan de technische dienst met het diensthoofd technische dienst;• je adviseert het diensthoofd technische dienst over de planning en opvolging van (bouw)projecten;• je plant herstellingen aan technische installaties en coördineert dringende herstellingen;• je draagt er zorg voor dat de medewerkers de omgeving van de gebouwen (bv. tuin en parking) net en in goede staat houden;• je bespreekt de onderhouds-en herstellingswerkzaamheden en mogelijkheden tot aanpassing en verbetering van technische installaties, apparatuur en het materiaal alsook van de infrastructuur;• je onderhandelt met aannemers en externe ondernemingen en volgt hun werkzaamheden mee op;• je informeert het diensthoofd over de problemen die zich voordoen, legt een voorstel van oplossing voor en voert het na akkoord uit;• je neemt deel aan verschillende projecten met technische aspecten;• je volgt voorbereidend studiewerk voor projecten die in eigen beheer of via een externe aannemer worden uitgevoerd op;• je coördineert en volgt ook zelf projecten op van bouwkundige aard en werkt actief mee aan de opvolging van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Houdt hierbij rekening met wettelijke bepalingen, budgettaire beperkingen en technische mogelijkheden;• je volgt de planningen en faseringen van de bouwkundige projecten op, rapporteert hierover aan je leidinggevende en stuurt indien nodig bij;• je werkt actief mee aan het uitschrijven van technische lastenboeken conform de wetgeving overheidsopdrachten; • je houdt de plannen, onderhoudsschema’s en de dossiers over het gebouw, installaties en apparaten actueel;• je volgt preventieve en curatieve onderhoudsplannen op en doet verbetervoorstellen;• je informeert de technisch tekenaar over wijzigingen aan de plannen;• je volgt de wetgeving inzake gebouwtechnieken, veiligheid, milieu en overheidsopdrachten op en past deze kennis toe in de dagelijkse werking;• je hebt op regelmatige tijdstippen met het diensthoofd en vormt zodoende een belangrijke schakel tussen het personeel en het diensthoofd;• je brengt eerlijk en correct verslag uit over de gebeurtenissen en verwittigt het diensthoofd wanneer er misbruiken of verkeerde handelingen worden vastgesteld;• je roept bij conflictsituaties tijdig de hulp en tussenkomst van je diensthoofd in;• je neemt een stimulerende en motiverende houding aan; • je volgt na overleg met het diensthoofd administratieve taken m.b.t. personeelsbeleid op (vb uurroosters,…);• je volgt de kostenbeheersing en vorderingsstaten van alle technische projecten nauwgezet mee op en rapporteert hierover op regelmatige basis aan het diensthoofd van de technische dienst en stelt indien nodig bijsturingen voor;• je werkt mee aan de opmaak van het jaarlijks voorstel van investerings- en exploitatiebegroting voor de technische dienst.
 • Vacature

  Zorgpersoneel Nacht - Verpleegkundige/Zorgkundige

  PK Alexianen
  Als lid van het verpleegkundig/zorgkundig nachtteam staat u in voor een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg en helpt u zo de afgesproken doelstellingen te bereiken. U voert uw taken uit in nauw contact en overleg met de hoofdverpleegkundigen, artsen en collega’s.
 • Vacature

  Verpleegkundige Campus Mechelsestraat Leuven

  PK Alexianen
  Je voert je functie als verpleegkundige uit in het team dat instaat voor de behandeling en begeleiding van patiënten die hun leven en hun werk terug op de rails willen zetten.  Overdag trachten deze patiënten opnieuw terug aan te sluiten op hun werksituaties.  In deze context is de begeleiding momenteel gefocust op namiddag en avondbegeleiding.  Als lid van het verpleegkundig team staat u in voor een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg en helpt u zo de afgesproken doelstellingen te bereiken. U voert uw taken uit in nauw contact en overleg met de hoofdverpleegkundigen, artsen en collega’s.
 • Vacature

  Begeleider / Verpleegkundige Team Verslavingszorg

  PK Alexianen
  Wij zijn op zoek naar een (psychiatrische) verpleegkundige die instaat voor het individueel begeleiden van patiënten met een afhankelijkheidsprobleem.  Hierbij bouw je mee aan een leefklimaat waarin de patiënt inzicht kan verwerven in zijn problematiek en wordt gemotiveerd tot behandeling. Je werkt hierbij nauw samen in een multidisciplinair team, met andere zorgverleners, evenals met de regionale externe partners.

Staat jouw vacature momenteel niet in de lijst?

Laat dan jouw CV en gegevens bij ons achter, zo kom je terecht in onze wervingsreserve.