Jobs

Zit zorgen voor mensen in je bloed? Dan is een job bij ons misschien wel iets voor jou!

9 jobs

 • Vacature

  Stafmedewerker - data 33% - 50%

  PK Alexianen
  Wat zijn jouw taken?AZT wil zijn beleid baseren op diverse kennisbronnen en vanuit een doordachte visie. Het gaat hierbij om registratiecijfers, tevredenheidsbevragingen, omgevingsanalyses, maatschappelijke noden. Daartoe zoeken we momenteel een stafmedewerker data. Je fungeert als aanspreekpunt voor beleidsinformatie en je rapporteert aan het directie en management team; je helpt bij de inventarisatie van de informatienoden in het ziekenhuis (directie, zorgafdelingen) en helpt op die manier mee aan het onderbouwen van beleidsbeslissingen in het ziekenhuis; je maakt omgevingsanalyses, volgt belangrijke ontwikkelingen hierin op en vertaalt deze in opportuniteiten voor de organisatie; je levert op vraag gegevens aan maar gaat er ook zelf naar op zoek; je genereert en bewerkt ruwe data (kwantitatief én kwalitatief) en bewaakt de correctheid van deze data; je denkt na over de juiste tools en strategie die leiden tot een efficiënte data bevraging, rapportering en visualisatie (dashboard); je helpt en ondersteunt de eindgebruikers in het inzetten van rapporteringstools op zijn/haar afdeling.
 • Vacature

  Verpleegkundige Ouderenpsychiatrie

  PK Alexianen
  Wat zijn jouw taken?Wij zijn op zoek naar een (psychiatrisch) verpleegkundige voor de afdeling Ouderenpsychiatrie, in combinatie met een mobiele functie. De afdeling bestaat enerzijds uit een afdeling die zich richt op ouderen met geheugenproblemen en anderzijds een afdeling die zich richt op ouderen met psychische en psychosociale problemen zoals verslaving, depressie, rouw, sociale problemen of psychose. De afdeling beschikt over 25 bedden en 5 plaatsen voor daghospitalisatie. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en je zorgt mee voor de continuïteitsbegeleiding op de afdeling; je begeleidt ouderen met cognitieve problemen bij het omgaan met moeilijkheden die ze ervaren; je zoekt mee naar manieren van aanpak om om te gaan met gedragsmoeilijkheden; je helpt mee met het uitwerken van de herstelgerichte visie bij personen met dementie; je staat in voor de ADL-ondersteuning, en stimuleert daarbij de zelfredzaamheid van de patiënt.
 • Vacature

  Atelierbegeleider GGZ -Crea/koken/vrije tijd

  PK Alexianen
  Wij zijn op zoek naar een creatief persoon met feeling voor het groepsgericht werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op de afdeling algemene psychiatrie werken wij met een vast therapieprogramma en deels met een programma “zorg op maat” waar verschillende modules (verbaal en non verbaal) worden aangeboden. Wij zijn op zoek naar iemand die de module “creatief atelier” een zinvolle, leerrijke en verrijkend invulling kan geven en daarnaast het therapeutisch aanbod rond vrije tijd vorm kan geven in de herstelgroep.
 • Vacature

  Psychiatrisch verpleegkundige - Team Jeugd

  PK Alexianen
  Wat zijn jouw taken?Wij zijn op zoek een psychiatrisch verpleegkundige voor onze afdeling jeugd. Team jeugd biedt een jeugdpsychiatrisch en orthopedagogisch residentieel behandelprogramma voor jongeren van 14 tot 18 jaar, die vastgelopen zijn op één of meerdere levensdomeinen, en hun gezin/context. Leefgroep Lighthouse is een regionale behandelgroep voor jongeren met algemene psychiatrische problemen. Leefgroep Pathways is een supraregionale behandelgroep voor jongeren die daarenboven te kampen hebben met middelenmisbruik of ander verslavingsgedrag. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en je zorgt mee voor de continuïteitsbegeleiding op de afdeling, waarbij je in het kader van de zorg voor de jongeren ook contacten hebt met de ouders/context. Team jeugd bouwt aan nieuwe zorgpaden, en je bent enthousiast om daar je schouders mee onder te zetten!
 • Vacature

  Ergotherapeut - Team Ouderen 50%

  PK Alexianen
  Wat zijn jouw taken? Je begeleidt ouderen met dementie en andere cognitieve stoornissen waarbij tevens moeilijk hanteerbaar gedrag of psychiatrische problemen aanwezig kunnen zijn; je geeft groepssessies en individuele begeleidingen aan patiënten, begeleidt ADL en gaat op huisbezoek; je neemt deel aan onze multidisciplinaire teamvergadering waar je je steentje bijdraagt; je werkt mee de ergotherapeutische visie uit, samen met je collega ergotherapeute; je neemt een leidende rol in het zoeken naar aanpassingen binnen de leefwereld van de oudere, zowel in de ziekenhuisomgeving als in de woonomgeving.
 • Vacature

  Polyvalente medewerker in de zorg - tijdelijke en/of studentenjob

  PK Alexianen
  Wij zijn op zoek naar verschillende polyvalente medewerkers: Verpleegkundige; zorgkundige; medewerkers schoonmaak; medewerkers keuken; medewerkers logistiek. 
 • Vacature

  Jurist - met brede juridische blik en uitgesproken interesse in sociaal en gezondheidsrecht

  PK Alexianen
  Vele uitdagingen wachten op jou Je hebt een adviserende beleidsvoorbereidende opdracht ten aanzien van het bestuur, van de directies van de voorzieningen uit de sector zorg (geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg), en van diverse andere teams binnen de organisatie. Je biedt inhoudelijke ondersteuning op diverse juridische domeinen en draagt, zowel proactief als reactief, bij aan het algemeen beleid van de groep Broeders van Liefde en de zorgsector in het bijzonder. Je werkt interdisciplinair samen aan diverse dossiers en neemt deel aan intern en extern overleg op diverse niveaus. Je stelt akkoorden, overeenkomsten, conventies, statuten, enz. op conform aan de wettelijke bepalingen en verleent hulp tijdens de inspecties en controles teneinde lacunes op te sporen en de verdediging voor te bereiden. Je volgt dossiers op in samenwerking met diverse externe dienstverleners (bv. advocaat, notaris, juridisch consulenten, …). Je beheert de verzekeringscontracten ten behoeve van de groep.
 • Vacature

  Psychomotorisch Therapeut 50%-75% bepaalde duur

  PK Alexianen
  Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde psychomotorisch therapeut (PMT) die graag met ouderen werkt. Wat zijn jouw taken? Je werkt als psychomotorisch therapeut in een multidisciplinair team; je vormt samen met de andere teamleden de rode draad in de begeleiding van ouderen met een psychiatrische problematiek. Deze omvat zowel individuele- als groepsbegeleiding; je overlegt in team over de evolutie en de problematiek van de patiënt.
 • Vacature

  Verpleegkundige Mobiele Equipe

  PK Alexianen
  Wat zijn jouw taken? Je staat in voor het begeleiden van patiënten op onze verschillende afdelingen en dit voor kortdurende of langere vervangingen; je krijgt inspraak in het opstellen van je uurrooster en dit wordt niet gewijzigd tenzij op jouw vraag of in wederzijds overleg. Via deze functie kan je kennismaken met verschillende zorgaspecten en leerrijke ervaringen opdoen. Interne mutaties naar een vaste afdeling zijn steeds mogelijk.

Staat jouw vacature momenteel niet in de lijst?

Laat dan jouw CV en gegevens bij ons achter, zo kom je terecht in onze wervingsreserve.