Jobs

Zit zorgen voor mensen in je bloed? Dan is een job bij ons misschien wel iets voor jou!

11 jobs

 • Vacature

  Diensthoofd administratie - voltijds

  100%
  Alexianen
  Als hoofd van de administratieve dienst stuurt u een team van een tiental medewerkers aan. De administratieve dienst omvat de boekhouding (algemene boekhouding, debiteuren- en crediteurenadministratie), de tarificatie en facturatie en de patiënten-/bewonersadministratie. U wordt actief betrokken bij de voorbereiding van de begroting, de begrotingsopvolging en bij het opstellen van de jaarrekening. Verwacht wordt dat u de financiering van de ziekenhuizen en de WZC’s van nabij volgt. Opdrachten Je bent verantwoordelijk voor de globale organisatie en dagelijkse leiding van de administratieve dienst. Je begeleidt de medewerkers, detecteert hun opleidingsbehoeften en informeert hen over de evolutie binnen het vakdomein. Je bent verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding binnen de wettelijke reglementeringen. Je stelt de jaarrekening op. Je bezorgt aan FOD Volksgezondheid alle gevraagde informatie (o.a. Finhosta,…). Je bereidt de controles door de bedrijfsrevisor voor en zorgt voor alle nodige verantwoordingsstukken in het kader van deze controles. Je volgt het budget financiële middelen op. Je voert alle administratieve taken uit die noodzakelijk zijn voor de goede boekhoudkundige werking van het ziekenhuis, de woonzorgcentra en beschut wonen. Je voert alle nodige reconciliaties uit die nodig zijn voor een algemene controle van de boekhouding. Je rapporteert op regelmatige en gestructureerde wijze aan de financieel-administratief manager. Je werkt proactief mee aan de continue optimalisatie van de administratieve processen en procedures.  
 • Vacature

  Teamcoördinator partiële psychiatrische zorg Campus Leuven

  100%
  Alexianen
  Als teamcoördinator geeft u leiding aan een multidisciplinair team en zorgt u voor de kwaliteitsvolle werking van de campus te Leuven voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.  U werkt nauw samen met de therapeutisch coördinator  en de beleidsarts., waarmee u samen in staat voor het dagelijks afdelingsbeleid. U rapporteert rechtstreeks aan de zorgmanager.
 • Vacature

  Teamcoördinator team Jongeren

  100%
  PK Alexianen
  Als teamcoördinator geeft  u leiding aan een multidisciplinair team  en zorgt  u voor  de kwaliteitsvolle werking van  de  afdeling voor  jongeren met  een  psychische  kwetsbaarheid. U staat  samen  met  de andere stuurgroepleden in voor het dagelijks afdelingsbeleid. U rapporteert rechtstreeks aan de zorgmanager en directeur zorg.  
 • Vacature

  Verpleegkundigen voltijds/deeltijds dag en/of nacht

  Sint-Alexius
  Je bent een gemotiveerde verpleegkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan. Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum. Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: klaarzetten van medicatie, inspuitingen, bloednames, wondzorg…
 • Vacature

  Verpleegkundigen voltijds/deeltijds dag en/of nacht

  Passionisten
  Je bent een gemotiveerde verpleegkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan. Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum. Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: klaarzetten van medicatie, inspuitingen, bloednames, wondzorg…
 • Vacature

  Verpleegkundigen voltijds/deeltijds dag en/of nacht

  Huize Nazareth
  Je bent een gemotiveerde verpleegkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan. Je durft je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum. Je zal instaan voor de verpleegkundige verzorging van onze bewoners: klaarzetten van medicatie, inspuitingen, bloednames, wondzorg…
 • Vacature

  Kinesitherapeut (50%)

  Sint-Alexius
  Je stelt zorgbehoevende bewoners in staat om zo zelfredzaam mogelijk te functioneren in een thuis vervangend milieu met als doel de levenskwaliteit te verbeteren, te behouden en te ondersteunen.
 • Vacature

  Zorgkundige nachtcontroletoer

  Alexianen
  Als zorgkundige tijdens de nacht ben je de onmisbare schakel waardoor ouderen langer kwalitatief kunnen thuis wonen. Jouw takenpakket is heel gevarieerd: wisselhouding, controle op veiligheid en valpreventie, toiletbegeleiding, signaalfunctie… Dit is allemaal in overleg met de zorgcoaches. Je werkt onder een variabel uurrooster.
 • Vacature

  Zorgkundige (deeltijds 50 %-75 %)

  Huize Nazareth
  Als zorgkundige sta je garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners. Je zorgt voor hun hygiëne, voeding, beweging, rust, comfort,… Je werkt samen voor de paramedische zorgen (temperatuur nemen, wegen, hulp bij het nemen van de medicatie,…). Je geeft de bewoner zoveel mogelijk een thuisgevoel en biedt hem/haar een luisterend oor in moeilijke momenten. Je werkt nauw samen met de verpleegkundigen en andere zorgkundigen.
 • Vacature

  Zorgkundige (deeltijds)

  Sint-Alexius
  Als zorgkundige sta je garant voor een stipte en deskundige zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners. Je zorgt voor hun hygiëne, voeding, beweging, rust, comfort,… Je werkt samen voor de paramedische zorgen (temperatuur nemen, wegen, hulp bij het nemen van de medicatie,…). Je geeft de bewoner zoveel mogelijk een thuisgevoel en biedt hem/haar een luisterend oor in moeilijke momenten. Je werkt nauw samen met de verpleegkundigen en andere zorgkundigen.
 • Vacature

  Boekhouder

  Alexianen
  U boekt en verwerkt de inkomende facturen en volgt de betaling op teneinde het blokkeren van leveringen te voorkomen. U stelt de uitgaande facturen op, boekt deze en volgt de betaling op. U boekt en verwerkt financiële verrichtingen (kas en bank). U controleert de grootboekrekeningen. U levert de informatie aan de hiërarchisch verantwoordelijken teneinde deze toe te laten beslissingen te nemen en beantwoordt vragen m.b.t. de boekhouding.

Staat jouw vacature momenteel niet in de lijst?

Laat dan jouw CV en gegevens bij ons achter, zo kom je terecht in onze wervingsreserve.